32nd Chess Olympiad: Yerevan 1996

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: NCA CZE ARM RSA NOR LIB AUS CHI ENG CUB ARM2 ROM MKD BRA
Score: 2 2 1 4 4 1 31 56 20 22 14 55.4 2430 2466 27.
1 GM Đào Thiên Hải 2535 Vietnam 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 0 1 1 0 ½ 12 4 5 3 54.2 2482 2511 44.
2 IM Từ Hoàng Thông 2465 Vietnam 1 ½ 1 0 1 ½ 1 0 0 ½ ½ 1 7 12 5 4 3 58.3 2444 2501 30.
3 IM Nguyễn Anh Dũng 2465 Vietnam ½ 1 0 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 1 6 11 4 4 3 54.5 2445 2481 39.
4 Từ Hoàng Thái Vietnam 1 ½ 0 ½ 1 0 3 6 2 2 2 50.0 2385 2385
1 res. IM Cao Sang 2445 Vietnam ½ ½ ½ 1 1 1 0 0 ½ 1 6 10 4 4 2 60.0 2378 2450 22.
2 res. Hoàng Thanh Sơn Vietnam 0 ½ 1 ½ ½ 5 1 3 1 50.0 2394 2394
2478 W D L D L W W W L L W L L W 14 6 2 6 14 : 14
ELO Match results matches + = - MP's