30th Chess Olympiad: Manila 1992

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: ALG ISR ZIM POL IRL CAN BRA FIN INA TUR AND NGR JPN EGY
Score: 3 0 4 ½ 0 0 3 3 28½ 56 23 11 22 50.9 2303 2310 53.
1 Hồ Văn Huỳnh 2360 Vietnam 1 0 1 0 1 0 0 0 0 ½ ½ ½ 12 3 3 6 37.5 2345 2258 80.
2 Từ Hoàng Thông 2405 Vietnam 1 0 1 ½ ½ ½ ½ 0 0 1 1 1 1 8 13 6 4 3 61.5 2348 2435 19.
3 Cao Sang Vietnam 0 1 0 1 ½ 0 0 0 0 1 ½ 4 11 3 2 6 36.4 2290 2188 76.
4 Nguyễn Anh Dũng 2205 Vietnam 0 1 1 1 1 0 1 ½ 1 1 10 7 1 2 75.0 2256 2449 5.
1 res. Phan Đặng Triều Vietnam 1 0 1 0 1 0 0 0 ½ 1 10 4 1 5 45.0 2255 2219 35.
2 res. Nguyễn Thị Kim Ngân Vietnam 0 0 0 0 0 0.0
2243 W L W L W W L L L L W W W W 14 8 0 6 16 : 12
ELO Match results matches + = - MP's